Zasady użytkowania
Projekt pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr konkursu DWF_1.5_2_2012

  • Platforma elearningowa została opracowana w ramach projektu pt. „RÓWNY KOMIKS – ogólnopolska kampania na rzecz równego dostępu do zatrudnienia”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, nr konkursu DWF_1.5_2_2012. Projekt jest realizowany w partnerstwie przez Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu i Agencję Reklamową B-En.

  • Platforma zawiera materiały dydaktyczne i inne informacje związane z realizacją kampanii „RÓWNY KOMIKS”. Są one przeznaczone przede wszystkim dla dyrekcji szkół i nauczycieli, którzy realizują w szkołach zajęcia równościowe.

  • Wszelkie materiały umieszczone w systemie chronione są prawem autorskim, zgodnie z przyjętą w 1994 roku (a następnie nowelizowaną) ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.)

  • Materiały mają przeznaczenie naukowe i dydaktyczne. Mogą być wykorzystywane w ramach zajęć równościowych i procesu kształcenia młodzieży.

  • Wszelkie formy wykorzystania materiałów wymagają wcześniejszego zawiadomienia Biura Projektu „RÓWNY KOMIKS” (biuro@rownykomiks.pl).

  • Biuro projektu nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania materiałów ani za konsekwencje tego wykorzystania.

  • W razie wątpliwości dotyczących możliwości, sposobu i formy realizacji zajęć równościowych, w szczególności zajęć prowadzonych w oparciu o konspekt i komiks udostępnione przez biuro projektu „RÓWNY KOMIKS” każdy nauczyciel, dyrektor lub inny pracownik szkoły może złożyć zapytanie na platformie elearningowej. Odpowiedzi na zapytania będą opracowywane i przesyłane pytającemu w ciągu 3 dni. Mogą być także publikowane na platformie bez podania źródła zapytania.